23 lutego 2023

HISTHACK – hackathon Instytutu Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej organizuje HISTHACK – maraton programowania dla uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

W HISTHACKU mogą wziąć udział sześcioosobowe zespoły (5 uczniów i nauczyciel) reprezentujące tę samą placówkę. Pasjonaci nowych technologii i najnowszej historii Polski na zgłoszenie swoich grup mają czas od 17 lutego do 14 marca 2023 roku.

Pierwszy etap konkursu to opracowanie koncepcji scenariusza historyczno-edukacyjnej gry komputerowej dotyczącej historii Polski lat 1917-1990. Twórcy scenariusza mogą czerpać inspirację z „Gry Szyfrów”, projektu gamingowego Instytutu Pamięci Narodowej, włączonego w 2022 r. do programu nauczania jako treści rekomendowane.

Jury wyłoni po jednej drużynie z każdego województwa. Zwycięzcy I etapu otrzymają nagrodę i zostaną zaproszeni do udziału w II etapie HISTHACKA.

Drugi etap konkursu zostanie rozegrany podczas Kongresu Pamięci Narodowej organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej w dniach 13-14 kwietnia 2023 r. na Stadionie Narodowym im. Kazimierza Górskiego w Warszawie. W ciągu dwóch dni maratonu gamingowego uczestnicy wydarzenia będą musieli znaleźć rozwiązanie problemu, o którym Organizator poinformuje ich na początku imprezy.

Szczegółowe informacje: https://bnt.ipn.gov.pl/histhack/