23 lutego 2023

ORE zaprasza na szkolenie w ramach programu DELFORT dla nauczycieli języka niemieckiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na szkolenia Delfort dla nauczycieli języka niemieckiego.

Program DELFORT to ogólnopolski program doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego, który powstał w roku 2001 i jest realizowany we współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji (do roku 2010 Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) oraz Goethe-Institut w Warszawie i w Krakowie. W tym roku  planowana jest jubileuszowa konferencja z okazji dwudziestolecia programu. Wkrótce zamieścimy więcej informacji.

Głównymi celami programu są:

  1. wspieranie rozwoju ogólnopolskiego systemu doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego
  2. wzrost kompetencji merytorycznych edukatorów, doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów języka niemieckiego
  3. utworzenie sieci profesjonalnej współpracy liderów i edukatorów języka niemieckiego w regionalnych grupach projektowych
  4. efektywne podniesienie jakości nauczania języka niemieckiego w szkole każdego typu.

ORE oraz Goethe-Institut ściśle współpracują przy ustalaniu ostatecznego kształtu projektu na dany rok, wspólnie go wdrażają, monitorują oraz ewaluują.

Program DELFORT składa się z dwóch komponentów: części centralnej oraz regionalnej. DELFORT centralny obejmuje seminaria doskonalące dla nauczycieli, edukatorów oraz multiplikatorów z całego kraju. Seminaria odbywają się w Krakowie, Lublinie oraz w Sulejówku pod Warszawą w Ośrodku Szkoleniowym ORE. Przekazywana na nich wiedza jest multiplikowana podczas seminariów realizowanych w ramach projektu DELFORT regionalny. W ramach DELFORT-u centralnego odbywa się co roku ok. 25 do 30 seminariów doskonalących. Każdego roku w szkoleniach bierze udział około tysiąca nauczycieli.

W ramach DELFORT-u regionalnego powstała sieć regionalnych multiplikatorów po jednym w każdym z dziewięciu regionów: pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelsko-podkarpackim, małopolsko-śląskim, łódzkim i świętokrzyskim, dolnośląskim oraz wielkopolskim. W ramach programu w każdym z regionów odbywa się co roku po kilka seminariów dla nauczycieli i doradców języka niemieckiego. Wszystkie seminaria prowadzone są przez trenerów  i multiplikatorów w języku niemieckim i są bardzo wysoko oceniane przez uczestników.

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Goethego w Warszawie serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniach doskonalących zarówno w formie stacjonarnej, jak i online.

Szczegółowe informacje: