23 lutego 2023

Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych

Szanowni Państwo,
Organy Prowadzące,
Dyrektorzy, Nauczyciele,
Rodzice, Uczniowie szkół podstawowych
województwa świętokrzyskiego

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w Świętokrzyskiej Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych, która odbędzie się na terenie województwa świętokrzyskiego. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie uczniom klas ósmych szkół podstawowych dostępu do informacji o ofercie kształcenia dostępnej na terenie naszego województwa oraz ułatwienie podjęcia decyzji dotyczącej dalszej edukacji.

Udział w spotkaniach możliwy jest po uprzednim zalogowaniu uczestników przez dyrektora szkoły do dnia 07.03.2023 r. do godziny 15.00 według następującego harmonogramu:

Lp. Powiaty biorące udział w spotkaniu Data spotkania Miejsce spotkania Link do logowania na spotkanie
Wizytatorzy do kontaktu
1. kielecki 16.03.2023 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach,
ul. Łódzka 200,
25-655 Kielce
https://forms.gle/LUrUxzKtCKadJMb97

Ewa Pietraszek
e-mail: ewa.pietraszek@kuratorium.kielce.pl
tel.: 41 342-18-20

Małgorzata Zielińska-Perczak
e-mail: malgorzata.zielinska@kuratorium.kielce.pl
tel.: 41 342-16-42

2. skarżyski, starachowicki, konecki 22.03.2023 r. Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej,
ul. Słowackiego 25,
26-110 Skarżysko-Kamienna
https://forms.gle/NVd1w6RF7jX59WqdA

Sławomir Jama
e-mail: slawomir.jama@kuratorium.kielce.pl
tel.: 509-475-108

Marzena Zajączkowska
e-mail: marzena.zajaczkowska@kuratorium.kielce.pl
tel.: 41 395-30-62

3. opatowski, ostrowiecki, sandomierski 27.03.2023 r. Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie,
ul. Partyzantów 13b,
27-500 Opatów
https://forms.gle/o71RoYGDvz4B6twe8

Robert Filipczak
e-mail: robert.filipczak@kuratorium.kielce.pl
tel.: 41 343-38-53

Aneta Drypa
e-mail: aneta.drypa@kuratorium.kielce.pl
tel.: 15 832-04-54

4. jędrzejowski, włoszczowski, pińczowski 29.03.2023 r. Centrum Kultury w Jędrzejowie,
al. J. Piłsudskiego 3,
28-300 Jędrzejów
https://forms.gle/KRG8DkyMi9j9Q8Pf9

Iwona Nowak
e-mail: iwona.nowak@kuratorium.kielce.pl
tel.: 41 386-18-15

5. buski, staszowski, kazimierski 30.03.2023 r. Aula Zespołu Szkół im. S. Staszica w Staszowie,
ul. Koszarowa 7,
28-200 Staszów
https://forms.gle/q6gGZ6hDC3QHCxBn6

Anna Sajkiewicz
e-mail: anna.sajkiewicz@kuratorium.kielce.pl
tel.: 15 864-19-00

Anna Bilewska
e-mail: anna.bilewska@kuratorium.kielce.pl
tel.: 41 350-12-10

Informacje o godzinie rozpoczęcia poszczególnych spotkań zostaną przekazane w kolejnym komunikacie zamieszczonym na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach.