6 października 2010

XVI edycja ogólnopolskiego konkurs historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531–1683 od Obertyna do Wiednia”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych, Nauczyciele , Uczniowie 

Kuratorium Oświaty w Kielcach informuje, że w roku szkolnym 2010/​2011 rusza kolejna XVI edycja ogólnopolskiego konkurs historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531–1683 od Obertyna do Wiednia”. Głównym organizatorem konkursu jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Patronat nad konkursem sprawują: Minister Obrony Narodowej, Minister Edukacji Narodowej oraz Porozumienia Organizacji Kombatanckich Płocka.

Zgłoszenia szkół (uczniów) do XVI edycji przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną w terminie od 6–15 października 2010 r., po wypełnieniu formularza, który znajduje się na stronie internetowej: www​.losyzolnierza​.pl wraz z regulaminem i innymi szczegółowymi informacjami o konkursie.

Informacji na temat konkursu w Kuratorium Oświaty w Kielcach udziela st. wizyt. Leszek Strachowski, tel. 41/342–18-20.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł