17 lutego 2023

Zbieranie zapotrzebowań na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących niewidomych na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół w województwie świętokrzyskim,

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki informuje, że zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych uczęszczających do szkół ponadpodstawowych.

Aby otrzymać nieodpłatnie zaadaptowane podręczniki w wersji wydrukowanej, należy przesłać do ORE zapotrzebowanie w terminie do dnia 2 marca 2023 r.

Na stronie https://www.ore.edu.pl/2023/02/zapotrzebowanie-na-druk-zaadaptowanych-podrecznikow-dla-uczniow-slabowidzacych-i-niewidomych-na-rok-szkolny-2022-2023-2/ zamieszczona jest szczegółowa informacja wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia zapotrzebowania.

Zebrane dane umożliwią opracowanie zbiorczego zestawienia służącego jako podstawa do oszacowania wartości zamówienia na usługę druku. Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Jednocześnie ORE przypomina o możliwości korzystania z wersji elektronicznych zaadaptowanych podręczników, które są do pobrania w aplikacji ORE „Podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami” https://adaptacie.ore.edu.pl/index.php.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Zespołem ds. Specjalnych Zasobów Edukacyjnych w Ośrodku Rozwoju Edukacji z Panią Joanną Różańską tel. 22 570-83-03.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik