16 lutego 2023

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na „Profilaktyka Roku 2022”

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej wraz z Kapitułą ogólnopolskiej nagrody „Złote Ogniwo” zaprasza do zgłaszania kandydatów na „Profilaktyka Roku 2022”.

Kandydatami mogą być osoby zajmujące się profilaktyką problemów dzieci i młodzieży w ramach różnych ról zawodowych i społecznych. Oprócz szczególnych osiągnięć w roku 2022 kandydaci muszą spełnić kryteria o charakterze profesjonalnym i osobowym opisane w regulaminie Nagrody.

Zgłaszanie kandydatów odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego: https://forms.gle/RZi5rcLvu8V3KvBVA

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 10 marca 2023.