13 lutego 2023

Program z zakresu edukacji architektonicznej ARCHI-PRZYGODY

ARCHI-PRZYGODY to program z zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce przybliżającej rozumienie zagadnień związanych z architekturą, a także wprowadzających w kulturę życia społecznego.

Główne założenia programu skupiają się wokół: nabywania przez dzieci świadomości otaczającej ich przestrzeni, zrozumienia procesu projektowania i realizacji budowli oraz jej wpływu na otoczenie, a także docenienie tradycji architektonicznych i środowiska naturalnego.

Program został przygotowany i jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury.

Szczegółowe informacje: https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/archi-przygody/o-projekcie.