8 lutego 2023

Nabór na workshop managerów lub asystentów workshop managera na EuroSkills 2023

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności poszukuje workshop managerów (kierowników warsztatu) i workshop manager assistantów (asystentów kierowników warsztatu) na EuroSkills 2023. Zgłoszenia do 28 lutego 2023 r. EuroSkills to największe w Europie zawody młodych profesjonalistów. W ponad 40 konkurencjach udział biorą zawodnicy z 31 krajów. Konkurs jest skupiony wokół 6 obszarów zawodowych: technologia informatyczna i komunikacyjna, produkcja i inżynieria, technologia budownictwa, transport i logistyka, usługi społeczne i osobiste, sztuka i moda. W przyszłym roku po raz pierwszy mistrzostwa Europy odbędą się w Polsce w 2023 r. – miejscem spotkania będzie Gdańsk.

Workshop manager (kierownik warsztatu) i asystent workshop managera to osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie w danej konkurencji. Jej zadaniem jest pomoc ekspertom w przeprowadzeniu konkursu umiejętności.

Wymagania na tym stanowisku to:

  • posiadanie doświadczenia zawodowego w wybranym zawodzie,
  • bardzo dobra znajomość branży, trendów rozwojowych i nowinek technicznych w danym zawodzie,
  • umiejętności organizacyjne i logistyczne,
  • umiejętności komunikacji i nawiązywania relacji interpersonalnych,
  • umiejętności komunikacyjne w języku angielskim w mowie i piśmie,
  • umiejętność korzystania z komputera, Excela,
  • mile widziane doświadczenie zawodowe związane z udziałem lub organizacją targów branżowych, wydarzeń wystawienniczych, konkursów i turniejów branżowych, olimpiad zawodowych.

Szczegółowe informacje:
https://www.frse.org.pl/aktualnosci/zostan-workshop-managerem-lub-asystentem-workshop-managera-na-euroskills-2023