2 lutego 2023

Konkurs „Zasłużeni dla Niepodległej”

Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zaprasza do udziału w konkursie „Zasłużeni dla Niepodległej”, w ramach którego należy przygotować pracę graficzną (plakat), model lub animację postaci bądź wydarzenia związanego z historią najnowszą Polski.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Prace konkursowe wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Szczegółowe informacje: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/bialystok/konkursy-i-projekty/zasluzeni-dla-niepodleglej