2 lutego 2023

Bezpłatny kurs „Jak pomóc uczniom opanować stres?”

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych do udziału w bezpłatnym kursie „Jak pomóc uczniom opanować stres?”.

Stres, zwłaszcza przewlekły, obniża koncentrację, utrudnia zapamiętywanie i uczenie się. Młodzi ludzie potrzebują wsparcia, by samodzielnie rozwiązywać swoje problemy emocjonalne i dzięki temu uczyć się bez przeszkód.

Niedawno przebyta pandemia, pojawienie się uczniów obcojęzycznych, z doświadczeniem wojny i przymusowa migracja – to tylko niektóre czynniki obecnie działające silnie stresogennie w środowisku polskich szkół. Problem dotyczy zarówno polskich, jak i ukraińskich.

Kurs jest dostępny w formie online i stacjonarnej. Mogą wziąć w nim udział nauczyciele i specjaliści szkolni, pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem stresu wywołanego wojną, konfliktem zbrojnym, klęską żywiołową, a także każdym innym rodzajem kryzysu oraz po jego zakończeniu.

Uczestnicy kursu mają do wyboru dwie ścieżki:
ogólną (tryb online) – 2 grupy: od 13 lutego do 20 marca i od 2 marca do 30 marca.
pogłębioną (tryb hybrydowy) – od 9 marca do 15 czerwca.

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

  • dowiesz się, jak rozpoznawać różne reakcje dzieci i młodzieży na stresujące sytuacje,
  • zrozumiesz potrzeby osób doświadczających stresu i trudności w przeżywaniu emocji,
  • zdobędziesz wiedzę, jak reagować, gdy wśród uczniów i uczennic odczuwalne jest napięcie,
  • wykorzystasz proste narzędzia wsparcia psychospołecznego, by młodzi ludzie mogli lepiej radzić sobie ze stresem i nieprzyjemnymi emocjami, utrudniającymi im naukę i codzienne funkcjonowanie,
  • poznasz metody pomagające obniżyć poziom lęku i stresu odczuwanego przez uczniów i uczennice,
  • łatwiej zintegrujesz grupę, z którą pracujesz. Chcę dowiedzieć się więcej o kursie.

Szczegółowe informacje: https://globalna.ceo.org.pl/programy-edukacyjne/razem-w-szkole/jak-pomoc-uczniom-opanowac-stres-2/