2 lutego 2023

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dzieła Aleksandra Fredry w Malarstwie i Rysunku”

Nowodworski Ośrodek Kultury i Towarzystwo Historyczne im. Szembeków mają przyjemność zaprosić dzieci i młodzież do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dzieła Aleksandra Fredry w Malarstwie i Rysunku”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, ponieważ w 2023 r. obchodzimy rok Aleksandra Fredry.

Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 15.05.2023 r.

Szczegółowe informacje: https://www.nok.nowydwormaz.pl/aktualnosci/zaproszenia/1925-v-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-plastycznego-dziela-aleksandra-fredry-w-malarstwie-i-rysunku-5