1 lutego 2023

Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego

Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego:

  • I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju,
  • Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju,
  • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju,
  • Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Busku-Zdroju.

Załączniki