31 stycznia 2023

Zarządzenie nr 10.2023 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół li stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie świętokrzyskim

Załączniki