27 stycznia 2023

XII Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych

Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach, Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii oraz Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego do udziału w XII Międzyszkolnym Turnieju Pocztów Sztandarowych.

Nadrzędnym celem Turnieju jest wzmocnienie patriotycznego procesu wychowywania młodzieży szkolnej w poszanowaniu i miłości do polskich symboli narodowych, historii i tradycji oraz wpisanie Święta Flagi RP w kanon obowiązkowych uroczystości szkolnych.

XII Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych będzie przebiegał w dwóch etapach:

  • pierwszy etap – konkurs wiedzy o polskich symbolach narodowych i symbolach szkolnych odbędzie się 31 marca 2023 r., w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach;
  • drugi etap, 21 kwietnia 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Kielcach – rywalizacja pocztów sztandarowych.

Wręczenie nagród zwycięzcom Turnieju nastąpi w dniu 2 maja 2023 r. o godz. 12.00 na kieleckim Rynku podczas obchodów Święta Flagi RP.

Regulamin Turnieju, karta zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują na stronie szkoły www.sp7.kielce.eu, w zakładce „Projekty, Programy, Turnieje – Turniej Pocztów Sztandarowych”.