25 stycznia 2023

XVIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o UE „Gwiezdny krąg”

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Stowarzyszenie „Słupski Instytut ds. Młodzieży” w partnerstwie z ekspertami Team Europe oraz punktów Europe Direct zaprasza do udziału w XVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny krąg”.

Celem Olimpiady jest popularyzowanie wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności: jej systemu instytucjonalnego, procesu integracji europejskiej, unijnych polityk, prawa i europejskich wartości oraz ogólnej wiedzy o Europie i państwach członkowskich UE.

Olimpiada kierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i branżowych z całego kraju.

Formularz zgłoszeniowy szkoła przesyła do 7 marca 2023 roku na adres: kontakt@gwiezdnykrag.pl.

Laureaci i finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” otrzymują maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym na wybrane kierunki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Szczecińskim; płatny staż w Parlamencie Europejskim; wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego; nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje: www.gwiezdnykrag.pl