18 stycznia 2023

XI edycja konkursu „Nasi sąsiedzi –Żydzi”

W Dniu Judaizmu 17 stycznia 2023 r. została ogłoszona XI edycja konkursu dla szkół „Nasi sąsiedzi – Żydzi”, który organizuje Ośrodek Edukacyjno–Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, i Kuratorium Oświaty w Kielcach. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całej Polski.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią regionalną, popularyzowanie wiedzy na temat społeczności żydowskiej i funkcjonowania sztetli, upamiętnienie Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, rozwijanie umiejętności krytycznego podejścia do przekazu historycznego, upamiętnianie śladów materialnych pozostawionych przez Żydów, m.in. cmentarzy, synagog, domów modlitwy.

Prace konkursowe można nadsyłać do 30 kwietnia. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Chmielnickich Jarmarków Kulturalnych, które odbędą się 18 czerwca w Chmielniku.

Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia w każdej grupie wiekowej. Prace plastyczne będą zaprezentowana w formie wystawy w siedzibie muzeum.

Konkurs został objęty patronatem honorowym przez: Zbigniewa Raua – Ministra Spraw Zagranicznych, Zbigniewa Koniusza – Wojewodę Świętokrzyskiego, Andrzeja Bętkowskiego – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego, dr Dorotę Koczwańską-Kalitę – naczelnik IPN – Delegatura w Kielcach, Kazimierza Mądzika – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Patronat medialnym przyznali: TVP3 Kielce, Radio Kielce, Tygodnik i Radio eM Kielce, Echo Dnia, Radio Rekord.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2023-01-18, typ pliku: DOC, rozmiar: 270 KB