13 stycznia 2023

Komunikat w sprawie odbioru aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Panie, Panowie
Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół i placówek oświatowych
w województwie świętokrzyskim

Informuję, że od dnia 16 stycznia 2023 roku akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego można odebrać osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę w siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach (Al. IX Wieków Kielc 3, budynek C, pok. 215) oraz w terenowych Oddziałach Kuratorium od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. 7.15-15.15.

W przypadku nieodebrania dokumentu zostanie on wysłany na adres wnioskodawcy podany na wniosku.