10 stycznia 2023

tytuł EURYDICE, Sieć Informacji o Edukacji w Europie

EURYDICE, Sieć Informacji o Edukacji w Europie, istnieje od 1980 roku. Sieć składa się z biur krajowych (obecnie 40 biur w 37 krajach), utworzonych przez ministerstwa edukacji poszczególnych krajów i z biura europejskiego (w EACEA), utworzonego przez Komisję Europejską.

Główna misja Eurydice to dostarczanie osobom odpowiedzialnym za politykę edukacyjną na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym analiz oraz informacji, które będą stanowiły dla nich wsparcie w procesie podejmowania decyzji.

Zapraszam  Państwa do zapoznania się z publikacjami dostępnymi na stronie: www.eurydice.org.pl