5 stycznia 2023

Ankieta on-line w związku organizacją przez ORE szkoleń dotyczących nauczania języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie planuje w roku szkolnym 2022/2023 szkolenie online dotyczące pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami.

Program powinien być dostosowany do potrzeb nauczycieli. W związku z tym Organizator prosi o wypełnienie krótkiej ankiety umożliwiającej przygotowanie programu szkolenia dostosowanego do Państwa potrzeb.

Adres ankiety: Języki obce a SPE Nauczanie języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami