22 grudnia 2022

Scenariusze lekcji dla klas 1-3 szkół podstawowych, odnoszące się do tematyki wirusa grypy

Dyrektorzy szkół podstawowych,
w nawiązaniu do materiałów informacyjno-edukacyjnych promujących profilaktykę zdrowotną,
przekazanych w ramach realizacji w szkołach tzw. Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych,
Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazuje scenariusze lekcji dla klas 1-3 szkół podstawowych,
odnoszące się do tematyki wirusa grypy oraz higieny (zaakceptowane przez Główny Inspektorat
Sanitarny).

Załączniki

Scenariusze lekcji - Co robić, żeby się nie zarazić
Data: 2022-12-22, typ pliku: PDF, rozmiar: 5 MB