22 grudnia 2022

Zarządzenie nr 517.2022 w sprawie ustalenia obowiązującej w 2023 r. opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji lub wstępnej akredytacji

Załączniki