19 grudnia 2022

Program edukacyjny pn.: „Problemy Prawa? Prosta sprawa! edycja 2022/2023” – tura letnia

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości zaprasza młodzież ze szkół ponadpodstawowych do udziału w turze letniej programu edukacji prawnej pn.: „Problemy Prawa? Prosta sprawa! edycja 2022/2023”. Celem Programu jest promocja edukacji prawnej poprzez zapoznanie uczniów z pojęciami prawa cywilnego lub karnego w kontekście sporu sądowego. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie świadomości prawnej uczniów, w kontekście poznania ich praw i obowiązków jako uczestników obrotu prawnego.

W ramach realizacji programu, w każdej zakwalifikowanej do udziału w programie szkole – zostanie przeprowadzony blok zdalnych zajęć, wprowadzających uczestników w tematykę procesu cywilnego lub karnego. Po zakończeniu części warsztatowej programu, młodzież weźmie udział w konkursie na najlepszy scenariusz oraz realizację symulacji rozprawy sądowej.

Dla autorów trzech najlepszych prac konkursowych zostały przewidziane nagrody rzeczowe, których wręczenie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości  w Warszawie.

Poniżej znajdują się terminy realizacji programu w turze letniej:

TURA LETNIA
Przesyłanie zgłoszeń do programu od 10.02.2023 r. do 17.02.2023 r.
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do Programu uczestników 20.02.2023 r.
Realizacja warsztatów od 1.03.2023 r. do 18.05.2023 r.
Losowanie kazusów 24.04.2023 r.
Przesyłanie Prac konkursowych od 22.05.2023 r. do 4.06.2023 r.
Ogłoszenie wyników 7.06.2023 r.
Wręczenie nagród w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości 16.06.2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/problemy-prawa-prosta-sprawa