15 grudnia 2022

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3  „Narodowy Program  Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” za  2022 rok

Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne zobowiązane są do przedłożenia w terminie do dnia 15 stycznia 2023 roku sprawozdania z realizacji ww. zadania.

Sprawozdanie składa się z rozliczenia wykorzystanego wsparcia finansowego (załącznik nr 3 i 4), do którego należy dołączyć kopie opisanych i podpisanych przez upoważnione osoby dokumentów, potwierdzających dokonanie płatności. Obejmuje jednocześnie tabele monitoringowe, niezbędne do ewaluacji i monitorowania Programu.

Tabele monitoringowe zawierają instrukcje wypełniania (załącznik nr 6 i 7). Należy je uzupełnić w zależności od rodzaju kierunku interwencji i sposobu kwalifikacji złożonego wniosku, tj.:

  • wnioskodawcy, czyli placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne, które składały wniosek,  ale nie otrzymały dofinansowania, uzupełniają tylko zakładkę „wnioski K.I. 3.1” lub „wnioski K.I. 3.2” (załącznik nr 5);
  • beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie, uzupełniają wszystkie zakładki zawarte w załączonych tabelach monitoringowych, tzn.  dotyczące wniosków, umów i danych sprawozdawczych (załącznik nr 5).

Sprawozdanie  wraz z rozliczeniem zadania (załącznik nr 1, 2, 3, 4) należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 w wersji papierowej oraz w edytowalnej wersji elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl.

Tabele monitoringowe (załącznik nr 5) należy wysłać wyłącznie w postaci edytowalnych plików na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl.

Klauzulę informacyjną  (załącznik nr 8) należy wysłać jako podpisany przez osobę odpowiedzialną za realizację Programu skan wyłącznie na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl.

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Zał. 1. Kierunek interwencji 3.1 sprawozdanie organ prowadzący
Data: 2022-12-15, typ pliku: XLSX, rozmiar: 15 KB
Zał. 2. Kierunek interwencji 3.2 sprawozdanie organ prowadzący
Data: 2022-12-15, typ pliku: XLSX, rozmiar: 18 KB
Zał. 3. Zbiorcze zestawienie finansowe – organ prowadzący
Data: 2022-12-15, typ pliku: XLSX, rozmiar: 11 KB
Zał. 4. Rozliczenie z wykorzystanego wsparcia finansowego
Data: 2022-12-15, typ pliku: XLSX, rozmiar: 16 KB
Zał. 5. Priorytet 3 tabele monitoringowe – organy prowadzące.xlsb
Data: 2022-12-15, typ pliku: ZIP, rozmiar: 23 KB
Zał. 8. Klauzula informacyjna dla beneficjentów Priorytetu 3 NPRCZ
Data: 2022-12-15, typ pliku: DOCX, rozmiar: 34 KB