15 grudnia 2022

Zaproszenie na kongres PNWM – Laboratorium Wymiany

Laboratorium Wymiany to kongres Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, skierowany jest do wszystkich osób zajmujących się polsko-niemiecką wymianą szkolną po obu stronach Odry. Dla nauczycieli i innych osób zaangażowanych w wymianę – organizatorów projektów, pośredników językowych, opiekunów i animatorów – kongres to możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy oraz poszerzenia swojej wiedzy
i umiejętności kreowania projektów międzykulturowych. Jego celem jest budowanie trwałych relacji pomiędzy szkołami z Polski i Niemiec.

LABORATORIUM WYMIANY 2023 odbędzie się w terminie od 16 do 18 kwietnia 2023 roku w Lublinie.

Rejestracja na VI Laboratorium Wymiany rozpocznie się 11 stycznia 2023 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://pnwm.org/inicjatywy/laboratorium-wymiany/