15 grudnia 2022

SIO. Uzupełnianie brakujących informacji o awansie zawodowym nauczycieli

System Informacji Oświatowej

W związku z masowo występującymi brakami w formularzu „Awans zawodowy” w Systemie Informacji Oświatowej przekazuję procedurę weryfikacji i uzupełniania braków.

W przypadku gdy zobaczymy tego typu, nieuzupełnioną sekcję AWANS ZAWODOWY to należy ją BEZWZGLĘDNIE uzupełnić:

Jeśli występują błędy po dodaniu brakującej informacji, należy sprawdzić, czy przypadkiem w sekcji „Awans zawodowy przed 2022/2023” nie mamy wpisanego „Planowania awansu zawodowego”. Jeśli tak, to należy to planowanie usunąć i wtedy będzie można wprowadzić brakującą informację o awansie zawodowym oraz ewentualnie zaplanować awans wg nowych przepisów.

Nauczyciel kontraktowy (wg starego systemu) to wg nowego systemu nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego, o ile spełnia odpowiednie wymagania określone w przepisach Karty Nauczyciela. Proszę zapoznać się z komentarzem merytorycznym na ten temat: https://pomoc.sio.gov.pl/nauczyciele/.

W przypadku uzupełniania etatu proszę pozyskać dane o stopniu awansu ze szkoły macierzystej!

System SIO na początku września dokonał automatycznej konwersji starego stopnia awansu na nowy stopień awansu wg poniższych zasad. Wiele osób zaczęło wtedy usuwać jak najbardziej poprawne zapisy. Proszę zapoznać się z algorytmem i ewentualnie odtworzyć prawidłowe zapisy dla nauczycieli.

W przypadku, gdy przed 1 września 2022 r.:

  • nauczyciel miał wykazany stopień „nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego” – informacje o awansie przeniosą się automatycznie do pola „nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego”, bez daty uzyskania stopnia awansu zawodowego,
  • nauczyciel miał wykazany stopień „nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego” oraz nauczyciel stażysta i/lub kontraktowy – informacje o awansie przeniosą się automatycznie do pola „nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego” bez daty uzyskania stopnia awansu. Datę należy w tym przypadku uzupełnić ręcznie,
  • nauczyciel miał wykazany stopień „nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego” (nie odbywał stażu) i wg nowych przepisów nie odbywa przygotowania do zawodu nauczyciela (np. jest zatrudniony w łącznym wymiarze mniejszym niż ½ etatu) – dane o stopniu awansu należy usunąć z kategorii „nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego” i wykazać w polu „inne” gdzie należy wybrać „nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego nieodbywający przygotowania do zawodu nauczyciela”.
  • nauczyciel miał wykazane stopnie: stażysta i/lub kontraktowy – pojawi się informacja o stopniu awansu zawodowego uzyskanym przed 1 września 2022 r. w sekcji „Awans zawodowy przed 2022/2023”. Jednocześnie nauczyciele ci zostaną pokazani w aktualnym polu widoku awansu zawodowego jako „nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego” z datą rozpoczęcia umowy w podmiocie/datą wynikająca z wejścia w życie nowego brzmienia art. 9a KN: 1.09.2022 r. lub późniejszą (czyli datą zawarcia umowy w podmiocie),
  • nauczyciel miał wykazane stopnie: mianowany i/lub dyplomowany uzyskane przed 1 września 2022 r. – stopnie awansu zawodowego i daty ich uzyskania są wyświetlone w aktualnym widoku awansu zawodowego (z datą uzyskania stopnia przed 1 września 2022 r.).

Jedyny przypadek, gdy nie będzie to możliwe uzupełnienie informacji o awansie zawodowym to sytuacja, gdy zobaczymy analogiczny poniższy ekran. W takiej sytuacji uzupełnić danych nie będziemy mogli i jest to sytuacja w tym wypadku prawidłowa i, mimo że w raporcie o braku uzupełnionego awansu taka osoba będzie liczona, to nic z tym nie można zrobić. Po prostu musi tak zostać!