15 grudnia 2022

Erasmus+ 2023

Komisja Europejska opublikowała nowy przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2023 wraz
z zaproszeniem do składania wniosków. Zgodnie z zaproszeniem do składania  obowiązują dwie tury naborów: od lutego do czerwca oraz w październiku. Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie szacuje się na blisko 3,4 mld euro.

W związku ze znacznym wzrostem wskaźników inflacji między styczniem 2021 r. a sierpniem 2022 r. Komisja Europejska zdecydowała się wprowadzić korektę w wysokości +12,27%, która dotyczy indywidualnych stawek wsparcia w ramach mobilności (działania zdecentralizowane). Oznacza to większą pomoc dla uczestników mobilności, którzy muszą mierzyć się przede wszystkim z rosnącymi kosztami utrzymania (m.in. żywność i zakwaterowanie). W ten sposób Komisja wychodzi naprzeciw potencjalnym beneficjentom, którzy m.in. w formie petycji zgłaszali takie zapotrzebowanie.

Najbliższe terminy naborów w 2023 roku

 • 14 lutego 2023 r., godz. 17:00
  Akcje i sieci „Jean Monnet”
 • 16 lutego 2023 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Akcja Erasmus Mundus
  Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinach związanych ze szkolnictwem wyższym
 • 23 lutego 2023 r., godz. 12:00
  Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w dziedzinie szkolnictwa wyższego
  Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych
  Akcja kluczowa 1., Mobilność kadry w dziedzinach związanych ze sportem
  Akcja kluczowa 1., Mobilność międzynarodowa obejmująca państwa trzecie niestowarzyszone z programem
  Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w dziedzinie młodzieży
 • 28 lutego 2023 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym
 • 8 marca 2023 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą
 • 9 marca 2023 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 3., Europejska młodzież razem
 • 15 marca 2023 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Projekty przyszłościowe
 • 22 marca 2023 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia  młodzieży przedkładane przez europejskie organizacje pozarządowe
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w dziedzinie sportu
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i młodzieży
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu
  Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinie sportu
  Akcja kluczowa 2., Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Więcej informacji nt. wnioskowania w roku 2023: https://www.frse.org.pl/aktualnosci/erasmus-2023-poznaj-zasady-i-terminy