14 grudnia 2022

Konkurs Selfie+

Konkurs Selfie+ jest okazją dla beneficjentów programów realizowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności do podzielenia się efektami ich pracy. Eksperci FRSE wybiorą najlepsze zdjęcia umieszczone na platformie w okresie trwania konkursu (15 września – 30 grudnia 2022). Materiały dodane poza terminem konkursu będą służyły inspirowaniu osób działających na rzecz edukacji, dzieleniu się dobrymi praktykami oraz rozwojowi platformy Selfie+.

Kategorie konkursowe:

  • Twój projekt w jednym ujęciu – za pomocą jednego zdjęcia przedstaw główny temat działań projektowych.
  • Wartości Europejskie w Nowej Perspektywie – za pomocą jednego zdjęcia przedstaw, w jaki sposób Twój projekt wpływa na aktywność uczestników i ich włączenie w europejski wymiar edukacji, uwzględniając priorytety Nowej Perspektywy, tj. Cyfrowy świat, Działania społeczne, Ekologia, Wyrównywanie szans, Synergia

W konkursie mogą wziąć udział zdjęcia z projektów realizowanych od początku funkcjonowania programu Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności,  PO WER oraz Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży i Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Zdjęcia mogą zgłaszać realizatorzy projektów, których działania zakończyły się lub trwają nadal.

Szczegółowe informacje nt. konkursu: https://selfieplus.frse.org.pl/konkurs-2022