14 grudnia 2022

Konferencja z profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży „Profilaktyka Połączeń”

Opolski Kurator Oświaty we współpracy z Fundacją „Wypłyń na głębię” ma przyjemność zaprosić na konferencję z profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży „Profilaktyka Połączeń”, która odbędzie się 11 stycznia 2023 r. w Opolu w formie stacjonarnej oraz online. Wydarzenie to służy zwiększaniu wiedzy nauczycieli, pedagogów, specjalistów zatrudnionych w szkole w zakresie praktycznych narzędzi budowania odporności psychicznej młodych ludzi możliwych do stosowania w codziennej pracy w klasie szkolnej.

Uczestnicy z prelekcji, prezentacji oraz panelu dyskusyjnego:
• dowiedzą się, dlaczego stymulowanie odpowiadania na ważne życiowe pytania jest kluczowe z punktu widzenia budowania odporności psychicznej młodego człowieka,
• dowiedzą się, jak wspomagać budowanie odporności psychicznej młodych ludzi poprzez stawianie granic w relacjach między ludźmi,
• dowiedzą się, jak chronić poczucie własnej wartości dorosłego w kontakcie z młodym człowiekiem,
• dowiedzą się, jakie cechy, umiejętności, kompetencje są kluczowe z punktu widzenia odporności na uzależnienia i w związku z tym, jakie cele sobie stawiać w pracy z młodzieżą,
• zostaną wyposażeni w skuteczne narzędzie rozpoznawania zachowania problemowego u młodzieży,
• dowiedzą się, jakie są potrzeby pracowników szkoły, rodziców i uczniów pod kątem realizacji efektywnej profilaktyki w szkole,
• dowiedzą się, jak skutecznie wdrażać narzędzia chroniące, które zapobiegają pojawieniu się, czy eskalacji zaburzeń, chorób lub innych niekorzystnych zjawisk społecznych wśród młodzieży
• poznają narzędzia chroniące dobrostan psychiczny nauczyciela i rodzica.

Uczestnicy konferencji otrzymają:
• wskazówki praktyczne dotyczące oceny zachowań ryzykownych wśród młodzieży w zakresie uzależnień od substancji i zachowań,
• scenariusz lekcji wychowawczej, której celem praca na temat życiowych, ważnych pytań młodzieży,
• scenariusz lekcji wychowawczej, której celem jest zadbanie o granice w relacjach rówieśniczych,
• listę nowych publikacji rozwijających temat poruszania życiowych pytań młodzieży, dbania o granice w relacjach między ludźmi oraz pracy z emocjami.

Zapisy na konferencję dostępne są na stronie http://profilaktykapolaczen.pl/. Uczestnictwo w wydarzeniu będzie możliwe stacjonarnie, jak i online.