9 grudnia 2022

III edycja programu Złote Szkoły NBP

Wystartowała III edycja programu Złote Szkoły NBP. Rejestracja do programu jest prowadzona w trybie ciągłym. Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej wykonują zadania III edycji, a następnie wysyłają relacje z ich do 27 marca 2023 r. za pośrednictwem platformy elektronicznej Złotych Szkół NBP.

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do środowisk szkolnych. Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów.

Do udziału w programie NBP zaprasza nauczycieli i uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych. Nauczyciele mogą uczyć dowolnego przedmiotu. Każda szkoła i każdy nauczyciel mogą być zgłoszeni do programu jeden raz w danej edycji.

W szkole, która ubiega się o tytuł Złotej Szkoły NBP, zawiązuje się drużyna. Nazywamy ją Drużyną Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Drużyna musi składać się z minimum 2 nauczycieli i minimum 5 a maksimum 10 uczniów. Na czele drużyny stoi nauczyciel koordynator, który ma zgodę dyrektora szkoły na udział w programie. Drużyna zdobywa niezbędną wiedzę do wykonania zadań, opracowuje pomysły na ich realizację i przeprowadza zadania programu. Na koniec nauczyciele należący do drużyny wysyłają relacje z wykonania zadań za pośrednictwem internetowej platformy Złotych Szkół NBP.

Szczegółowe informacje: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/edukacja/zloteszkoly/III_edycja.html