8 grudnia 2022

Dyskusja pod hasłem „Czy Służba Bezpieczeństwa rozpracowała »Solidarność«”?

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach zaprasza do udziału w dyskusji pod hasłem „Czy Służba Bezpieczeństwa rozpracowała »Solidarność«”? Spotkanie odbędzie się w środę 14 grudnia 2022 r. o godzinie 17.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” przy ulicy Warszawskiej 5 w Kielcach i jest organizowane w związku z 41. rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Wstęp wolny.

W panelu dyskusyjnym wezmą udział:

  • dr Grzegorz Majchrzak, pracownik Biura Badań Historycznych IPN, autor publikacji Rozpracowanie organów kierowniczych NSZZ „Solidarność” przez Służbę Bezpieczeństwa 1980 – 1982
  • Marian Jaworski, w 1981 wybrany na przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
  • dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, historyk z Referatu Badań Historycznych Delegatury IPN w Kielcach
    Spotkanie poprowadzi dr Marzena Grosicka, kierownik kieleckiego Referatu Badań Historycznych IPN.

Uczestnicy panelu będą dyskutowali o reakcjach resortu spraw wewnętrznych na wybuch konfliktu społecznego na początku lat 80. Poszukają odpowiedzi na pytanie, jakie działania podjęła Służba Bezpieczeństwa w związku z pojawieniem się wielomilionowego ruchu społecznego – NSZZ „Solidarność”. Jak mocno ingerowała w prace władz krajowych związku, struktur regionalnych i zakładowych? Na czym polegały kombinacje operacyjne SB podejmowane wobec poszczególnych działaczy? Czy słuszne są powtarzane w niektórych kręgach opinie, że „Solidarność” była spenetrowana, czy wręcz sterowana przez SB?

W czasie dyskusji nie zabraknie wątków lokalnych i odniesień do regionu świętokrzyskiego. Jakie działania podejmowali kieleccy funkcjonariusze w związku z rozwojem opozycji demokratycznej na tym terenie? Czy ich praca była skuteczna? Jakie przynosiła efekty? Jak zmieniła się sytuacja w drugiej połowie 1981 r. i po wprowadzeniu stanu wojennego? Czy działacze „Solidarności” mieli świadomość przedsięwzięć podejmowanych przez SB? Swoje spojrzenie na te zagadnienia przedstawią również sami związkowcy.