5 grudnia 2022

Sprawozdanie z II szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2022 r.

Miło nam poinformować, że w dniu 2 grudnia 2022 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach przy ulicy Łódzkiej 200, odbyło się drugie w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowiska od 1 września br.

Organizatorem szkoleń jest Pan Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty. Szkolenia organizowane są
w ramach wspomagania dyrektorów w realizacji ich działań.

W naradzie wzięło udział 57 dyrektorów. Szkolenie poświęcone było odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Poprowadzili je wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach Pani Urszula Bielejec – Omietańska Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz Pani Ewa Pietraszek Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim.

Koordynatorami szkoleń są wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach Pani Renata Jędrzejewska, Pani Elżbieta Szczęsna-Kusak oraz Pani Irena Sobieraj.