5 grudnia 2022

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – listopad 2022 r.

W miesiącu listopadzie 2022 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych.

W miesiącu listopadzie 2022 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 31 kontroli doraźnych:

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 5 przedszkole – 1

szkoła podstawowa – 2

szkoła ponadpodstawowa – 1

placówka oświatowa – 1

2. Stosowanie przemocy słownej i/lub fizycznej – 1 placówka oświatowa – 1
3. Kontrola związana z procedurą dokonywania oceny pracy dyrektora – 14

 

przedszkole – 1

szkoła podstawowa – 11

szkoła ponadpodstawowa – 1

placówka oświatowa – 1

4. Inne – 13, w tym:

·      prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,

·       organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

·      organizacja pracy szkoły/placówki

 

szkoła ponadpodstawowa – 2

szkoła dla dorosłych – 10

placówka oświatowa –1

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • rodziców
2
  • innych podmiotów
6
Na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 23