2 grudnia 2022

Relacja ze spotkania Koordynatorów Punktów konsultacyjnych i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

22 listopada 2022 w Szkole Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach odbyło się szkolenie Koordynatorów Punktów konsultacyjnych i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Świętokrzyskiej Sieci Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego szkół/placówek i projektu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej.

Uczestników spotkania powitała Pani Marta Dibelka – Dyrektor szkoły podkreślając, że zadania w ramach edukacji włączającej w Szkole Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach realizowane są już od kilkunastu lat.

Pan Piotr Zimoch – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach w swoim wystąpieniu podziękował Koordynatorom za zaangażowanie i pracę na rzecz wsparcia szkół ogólnodostępnych w organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W dalszej części spotkania wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawili sprawozdanie z działalności Punktów Konsultacyjnych i Sieci Wsparcia Psychologiczno-   Pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022. Pierwszą sesję zakończyło wystąpienie Pana dr. Karol Bidzińskigo pedagoga w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju i doradcy metodycznego poświęcone partnerstwu na rzecz realizacji idei edukacji włączającej.

W trakcje II sesji narady Koordynatorzy pracowali warsztatowo w trzech grupach panelowych związanych z wprowadzonymi od września 2022 r. zmianami w przepisach prawa oświatowego:

  • Zadania pedagoga specjalnego w szkole w kontekście rozporządzenia – moderator Pani dr Ewa Szumilas Uczelnia Korczaka w Warszawie
  • Zadania pedagoga szkolnego w kontekście zapisów rozporządzenia – moderator Pani Małgorzata Majta – pedagog w Szkole Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach, doradca metodyczny
  • Zadania koordynatorów Punktów Konsultacyjnych i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w kontekście upowszechniania edukacji włączającej i zadań specjalistów zatrudnionych w szkołach od 1 września 2022 – moderator – Pan dr Karol Bidziński.

Na zakończenie spotkania w panelu dobrych praktyk Panie: Anna Sokołowska-Smołkowska – pedagog specjalny, psycholog w Szkole Podstawowej nr 18 w Kielcach i Pani Beata Łyżwa – psycholog w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach omówiły zadania – pedagoga specjalnego i psychologa w praktyce szkolnej.

Załączniki