2 grudnia 2022

XIII Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny

Szkoła Podstawowa nr 62 im. kmdr. por. Franciszka Dąbrowskiego w Krakowie zaprasza wszystkich sympatyków przyrody do udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego. Konkurs jest skierowany do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Zapisy do konkursu – poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej szkoły trwają do 5 stycznia 2023 roku.

Konkurs jest dwuetapowy:
– etap szkolny odbędzie się 9 stycznia 2023 r. o godz. 13:00;
– etap finałowy – 24 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00.

Realizacja tego konkursu pozwoli wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności stosowne do ich rozwoju i zdolności. Umożliwi ukształtowanie wrażliwości ekologicznej, wytworzy przekonanie, że przyroda jest wartością wspólną i jej stan zależy od każdego z nas. Pozwoli na aktywne współuczestniczenie w ochronie środowiska oraz zwróci uwagę na problemy ekologiczne w najbliższym otoczeniu (mieście, powiecie, województwie i kraju).

Szczegółowe informacje, w tym regulamin znajdują się na stronie https://sp62krk.edupage.org/a/konkurs-ekologiczny

Konkurs został objęty honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.