1 grudnia 2022

Bezpłatne scenariusze oprowadzania po Skałce

Wspólnota zakonna Klasztoru Paulinów Na Skałce informuje o dostępności bezpłatnych scenariuszy oprowadzania po Skałce, będących zaproszeniem do rozpoczęcia przygody na Szlaku Paulinów.

Są one efektem wielomiesięcznej pracy – badań, konsultacji, warsztatów oraz procesu twórczego. W działania została zaangażowana przeszło setka interesariuszy projektu, w tym wspólnota zakonna Klasztoru Paulinów Na Skałce, przewodniczki i przewodnicy, turyści, specjaliści w dziedzinie interpretacji dziedzictwa i marketingu. Realizacja projektu była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Dzięki temu powstały 4 scenariusze oprowadzania:

  •  turystów kulturowych,
  •  obcokrajowców,
  •  grup szkolnych,
  •  przez zakonnika.

Scenariuszom tym przyświeca założenie, że oprowadzanie po Skałce powinno być zgodne z charakterem Szlaku Paulinów (treści dotyczą dziedzictwa i duchowości Paulinów, a oprowadzanie ma angażować odbiorców i skłaniać ich do refleksji). Oprowadzanie ma przekazywać nie tylko wiedzę, ale i być powodem do namysłu i pogłębionej relacji z miejscem.

Szczegółowe informacje: https://skalka.paulini.pl/dla-przewodnikow/