1 grudnia 2022

Konferencja „Co trzeba wiedzieć o HIV i AIDS?”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego,

 

zapraszam na konferencję pod nazwą „Co trzeba wiedzieć o HIV i AIDS?” w dniu 14 grudnia 2022 r. w godz.: 10.00-13.00.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 12 („Okrąglak”) w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3.

Adresatami konferencji są: dyrektorzy i nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, psychologowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Harmonogram spotkania:

  1. Przedstawienie Raportu z badania przeprowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Kielcach dotyczącego realizacji profilaktyki w zakresie HIV/AIDS w szkołach woj. świętokrzyskiego.
  2. „Skąd czerpać wiedzę na temat HIV i AIDS? i jak realizować w szkole działania z zakresu profilaktyki HIV/AIDS?” – Ewa Ziemkiewicz – Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
  3. Bariery i ograniczenia w profilaktyce HIV – promocja dialogu – Edyta Laurman-Jarząbek – Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Kielcach – Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”; Członek Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego programu Zapobiegania Zakażeniom HIV
    i Zwalczania AIDS na lata 2022-2026.
  4. Dobre praktyki – współpraca powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych ze szkołami

w ramach profilaktyki HIV/AIDS.

 

Zgłoszenie na konferencję należy przesłać za pośrednictwem formularza on-line
do dnia 6 grudnia 2022 r.

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnienie i przesłanie formularza jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w spotkaniu.

Udział w konferencji jest nieodpłatny, a organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży uczestników.

W sprawach organizacyjnych informacji udziela: Irena Sobieraj – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, tel. 41 350 12 10, e-mail: irena.sobieraj@kuratorium.kielce.pl

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik