30 listopada 2022

II Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka – podsumowanie finału powiatowego (powiat kielecki)

W dniu 25 listopada 2022 r. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zagnańsku odbył się finał rozgrywek powiatowych II Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka dla przedszkoli z powiatu kieleckiego. Olimpiada została zainicjowana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Pana Kazimierza Mądzika i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci, rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole, poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej.

W imprezie edukacyjno-sportowej udział wzięli: Pan Stanisław Stępień – Zastępca Wójta Gminy Zagnańsk, Pani Marzanna Moćko – Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku, Pan Michał Salwa – Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zagnańsku, wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach: Pani Sylwia Kurtek, Pani Małgorzata Zielińska-Perczak i Pani Katarzyna Waligórska, nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół powiatu kieleckiego, którzy pełnili role sędziów, uczennice z Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku w roli wolontariuszek, przedstawiciele mediów – TVP3 Kielce. Nad bezpieczeństwem młodych sportowców czuwali policjanci z Komisariatu Policji I w Kielcach i służba medyczna Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego
i Transportu Sanitarnego w Kielcach.

Po oficjalnym rozpoczęciu Olimpiady odbył się program artystyczny przygotowany przez dzieci z Przedszkola im. S. Staszica w Zagnańsku. Sportową rozgrzewkę w formie zajęć zumby poprowadziła Pani Katarzyna Kramarczyk, instruktor Zumba Fitness, Zumba Kids i animator czasu wolnego.

Sędzią głównym Olimpiady była Pani Dorota Wikło, która wraz nauczycielami czuwała nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek. Sponsorami i instytucjami wspierającymi imprezę były: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Wójt Gminy Zagnańsk, Wójt Gminy Piekoszów, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

W finałowych rozgrywkach powiatu kieleckiego II Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka spotkało się 12 drużyn przedszkolnych. To 144 dzieci, które rywalizowały w czterech konkurencjach; przedszkolaki wzięły udział w biegu sztafetowym, biegu na torze przeszkód pod płotkiem lekkoatletycznym, rzucie woreczkiem do celu, skoku obunóż.

Po wyrównanej sportowej rywalizacji wyłoniono zwycięzców:

– I miejsce: Publiczne Przedszkole w Kostomłotach Drugich

– II miejsce: Przedszkole w Daleszycach

– III miejsce: Przedszkole im. S. Staszica w Zagnańsku

Do rozgrywek finału wojewódzkiego zakwalifikowały się przedszkola, które zajęły dwa pierwsze miejsca.