26 listopada 2022

Bezpłatne szkolenie e-learningowe „Konstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego”

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenie e-learningowe pt. „Konstruowanie programów nauczania dla zawodów szkolnictwa branżowego” – edycja 3, które odbędzie się w terminie: 28 listopada 2022 r. – 5 stycznia 2023 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, a także dyrektorów szkół prowadzących kształcenie w zawodach, nauczycieli kształcenia zawodowego, wizytatorów kuratoriów oświaty.

Celem szkolenia jest:

  • Poszerzenie umiejętności w zakresie planowania procesu dydaktycznego.
  • Doskonalenie umiejętności formułowania celów kształcenia i ich operacjonalizacji.
  • Doskonalenie umiejętności opracowania treści nauczania.
  • Doskonalenie umiejętności doboru metod nauczania do celów kształcenia.
  • Przygotowanie do opracowania projektu ewaluacji programu nauczania zawodu.

Elektroniczny formularz rejestracji: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6735