24 listopada 2022

Enea Akademia Talentów

Enea Akademia Talentów to inicjatywa Enei i Fundacji Enea, której celem jest wspieranie rozwoju młodych talentów. Na najzdolniejszych uczniów czeka 48 stypendiów po 3000 zł, a dla organizacji 20 grantów po 10 000  zł.

O stypendia i granty, w 4 kategoriach: nauka, sport, sztuka oraz ekologia, mogą ubiegać się utalentowane dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz organizacje, takie jak szkoły, fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, instytucje kultury, a także domy dziecka z terenu działania spółek z Grupy  Enea.

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 grudnia br.

Szczegóły na stronie internetowej: https://akademiatalentow.enea.pl/