17 listopada 2022

Materiał edukacyjny „Zdrowe dzieciaki to my!”

Istotnymi czynnikami prawidłowego rozwoju dziecka, jego zdrowia, samopoczucia, zdolności poznawczych są takie czynniki stylu życia jak m.in.: prawidłowe żywienie, aktywność fizyczna, higiena, odpowiednia długość snu, bezpieczne zachowania. Szczególną rolę wśród elementów zdrowego stylu życia odgrywa sposób żywienia. Prawidłowo zbilansowany powinien zapewnić właściwy rozwój, zapobiegać chorobom wieku dziecięcego, a także zmniejszać ryzyko rozwoju chorób dietozależnych w późniejszych okresach życia.

Materiał edukacyjny „Zdrowe dzieciaki to my!” jest odpowiedzią na problemy zdrowotne dzieci wynikające z długotrwałego okresu nauki zdalnej oraz potrzeby nauczania wczesnoszkolnego w tym zakresie. Materiał został opracowany przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB i wydany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Celem opracowania materiałów jest pokazanie, jak w prosty i atrakcyjny sposób przeprowadzać z uczniami lekcje dotyczące edukacji żywieniowej i elementów zdrowego stylu życia. „Zdrowe dzieciaki to my!” to materiały, dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, w postaci scenariuszy lekcji dla nauczycieli oraz bogato ilustrowanych materiałów edukacyjnych i kart pracy dla uczniów.

Materiał edukacyjny dla nauczycieli i uczniów „Zdrowe dzieciaki to my!” wychodzi naprzeciw wyzwaniom, jakim jest edukacja zdrowego stylu życia, a także jest konkretnym, praktycznym narzędziem pomocnym dla nauczycieli, ale także rodziców w prowadzeniu działań prozdrowotnych wśród najmłodszych uczniów.

Materiały powstały pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dostępne są w formie online, do pobrania ze strony: https://ncez.pzh.gov.pl/zywienie-w-placowkach/zdrowe-dzieciaki-to-my-efektywne-narzedzie-edukacji-prozdrowotnej-w-szkole/