16 listopada 2022

Konferencja „Rodzina w centrum pracy wychowawczej szkoły”

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na konferencję „Rodzina w centrum pracy wychowawczej szkoły” w ramach programu „Wdrażanie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin »Za życiem«, zadanie 5.5 Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”.

Konferencja dotyczy aktualnej kondycji młodzieży w kontekście projektowania działań profilaktyczno-wychowawczych, w szczególności kształtowania u młodzieży postawy odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa.

Konferencja skierowana jest do nauczycieli, specjalistów szkolnych (pedagodzy, psychologowie itd.), przedstawicieli Rad Rodziców, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, doradców metodycznych i konsultantów z placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawicieli kuratoriów.

Na konferencję obowiązuje rejestracja i tylko zarejestrowani uczestnicy mogą w niej wziąć udział oraz otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie.

Konferencja odbędzie się 30 listopada 2022 (środa) w Warszawie, w Hotelu Holiday Park, przy ul. Heroldów 1b.

Rejestracja na szkolenie: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6743.