15 listopada 2022

Realizacja projektu „Matematyka bez poprawki”

Szanowni Państwo,
organy prowadzące szkoły ponadpodstawowe
w województwie świętokrzyskim

„Matematyka bez poprawki” to innowacyjny projekt Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, który powstał w ubiegłym roku szkolnym tj. 2021/2022 w partnerstwie z Politechniką Świętokrzyską po analizach wyników egzaminów maturalnych w naszym województwie.

W bieżącym roku szkolnym trwa II edycja projektu.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu mają charakter autorski zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego z matematyki, przeznaczone są dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, a ich celem jest między innymi poprawa sprawności rachunkowej u uczniów oraz utrwalenie a także podniesienie poziomu umiejętności matematycznych w zakresie rozumienia i stosowania podstawowych pojęć matematycznych i algorytmów. To 40 dodatkowych, bezpłatnych dla uczniów zajęć z matematyki.

Do II edycji projektu przystąpiło prawie 3 tysiące uczniów, 126 nauczycieli z 66 szkół. Projekt wsparło 10 z 13 powiatów oraz miasto Kielce, a także inne organy prowadzące szkoły ponadpodstawowe w tym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Egzamin maturalny to bez wątpienia jeden z najważniejszych etapów w życiu młodego człowieka dlatego tak ważne jest przygotowanie się do niego. Aby to uczynić potrzebne jest nie tylko zaangażowanie z jego strony do zdobywania wiedzy, ale także jego wsparcie.

Jestem Państwu wdzięczny za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia. Dzięki Państwa zaangażowaniu możliwe, że wielu przyszłorocznych maturzystów spełni marzenie o zdanym egzaminie z matematyki.

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik