14 listopada 2022

XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”

Konkurs skierowany jest do młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i średnich. Zadanie polega na opisaniu w dowolnej formie literackiej zaproponowanego dzieła sztuki znajdującego się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego. Tematem tegorocznej edycji jest obraz Stanisława Kamockiego „Z mojego pokoju” namalowany przed 1913 rokiem. Forma pracy powinna łączyć zarówno walory literackie, jak i kompletny opis wszystkich elementów dzieła malarskiego. Kwestię wyboru formy literackiej i metody opisu pozostawiamy autorom. Pracę należy zatytułować.

Uczniowie mogą składać prace do 14 lutego 2023 roku. Wyniki poznają w maju. Wtedy też odbędzie się uroczysta gala finałowa, podczas której wręczone zostaną nagrody rzeczowe, statuetki Gęsie Pióra, a także – co dla uczestników stanowi największe wyróżnienie – publikacje z tekstami laureatów konkursu.

Szczegółowe informacje: https://muzeum.bytom.pl/?p=26735