14 listopada 2022

Informacje o projekcie „Lekcja:Enter”

Projekt „Lekcja:Enter” jest realizowany przez konsorcjum trzech organizacji: Fundację Orange (lider), Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych oraz finansowany ze środków Unii Europejskiej. Autorem koncepcji merytorycznej projektu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, a przedstawiciele MEiN są aktywnymi członkami Rady Ekspertów Projektu. Projekt „Lekcja:Enter” został objęty patronatem MEiN.

Celem projektu „Lekcja:Enter” jest wsparcie szkoleniowe nauczycieli i nauczycielek z całej Polski, przygotowujące ich do prowadzenia bardziej angażujących i odpowiadających potrzebom uczniów lekcji, poprzez wprowadzenie do zajęć aktywizujących metod nauczania i wykorzystania narzędzi cyfrowych. Udział nauczycieli w projekcie jest bezpłatny.

Dokładne informacje na temat szkoleń oraz możliwości dołączenia do nich znajdują się tutaj: https://lekcjaenter.pl/szkolenia/jak-skorzystac-ze-szkolen.

Ten film pokazuje, jak mogą wyglądać lekcje prowadzone przez nauczycieli i nauczycielki, którzy wzięli udział w szkoleniach w projekcie: https://www.youtube.com/watch?v=AF-TVKiiEQg.

Szkolenia prowadzone są przez wyłonione w konkursach grantowych, placówki doskonalenia nauczycieli oraz jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i uczelnie wyższe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.

W ramach przeprowadzonych konkursów grantowych wyłoniono realizatorów szkoleń. Na terenie województwa świętokrzyskiego działają trzy placówki, oferując szkolenia w ramach projektu „Lekcja:Enter”:

  1. Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST
  2. Fundacja Stałego Rozwoju
  3. Profesjonalne Szkolenia Informatyczne sp. z o.o.

Ich dane kontaktowe znajdują się na stronie https://lekcjaenter.pl/szkolenia/jak-dolaczyc-do-projektu/13.