14 listopada 2022

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli: „Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży – samobójstwa”

Szanowni  Państwo

Kuratorium Oświaty wraz ze Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach organizuje bezpłatne szkolenie dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych nt.: Zachowania ryzykowne wśród dzieci
i młodzieży – samobójstwa.

Szkolenie odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 r. w godz. 9.00-13.00 w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 65. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie poniższego formularza on-line. W przedmiotowym szkoleniu może uczestniczyć 25 osób
(1 nauczyciel z  jednej placówki).

Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie, zostaną o tym fakcie poinformowane do 23 listopada 2022 r. drogą e-mailową. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji w przedmiotowej sprawie  udziela wizytator Łukasz Maj, e-mail: lukasz.maj@kuratorium.kielce.pl;
tel.: 41 342 16 43 .

Uwaga:

Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość odwołania bez podania przyczyny.

Formularz on-line – brak wolnych miejsc