10 listopada 2022

Bezpłatny webinar „Pracodawco kształcimy dla Ciebie — dobre praktyki współpracy instytucji edukacji i biznesu w zakresie kształcenia kadr dla sektora żywności wysokiej jakości”

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Żywności Wysokiej Jakości zaprasza pracodawców do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarze „Pracodawco kształcimy dla Ciebie — dobre praktyki współpracy instytucji edukacji i biznesu w zakresie kształcenia kadr dla sektora żywności wysokiej jakości”.

Webinarium dla województwa świętokrzyskiego odbędzie się 29.11.2022 o godz. 8:30.

Spotkanie odbędzie się online po wcześniejszej rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zapisy trwają do 16.11.2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

W programie:

  • Sektorowa Rada ds. kompetencji sektor żywności wysokiej jakości – idee, istota działania – prelegent: Animator Rady prof. Krystyna Gutkowska
  • Sektor żywności wysokiej jakości – istota branży – prelegent: Przewodniczący Rady Andrzej Gantner.
  • Kształcenie XXI wieku a potrzeby rynku pracy – cele, wyzwania, rozwój – prelegent: prof. dr hab. Dominika Guzek
  • Istota kształcenia praktycznego/dualnego dla pracodawców. Jak kształtować umiejętności praktyczne wśród przyszłych i obecnych pracowników sektora – prelegent: dr hab. Andrzej Półtorak, prof. SGGW
  • Dobre praktyki we współpracy szkół z pracodawcami – perspektywa placówek edukacyjnych – prelegent: dr hab. Dominika Głąbska, prof. SGGW
  • Dobre praktyki we współpracy szkół z pracodawcami – perspektywa pracodawców – prelegent: dr inż. Barbara Groele

Szczegółowe informacje: http://rada-zywnosc.pfpz.pl/webinary-pracodawco-ksztalcimy-dla-ciebie-dobre-praktyki-wspolpracy-instytucji-edukacji-i-biznesu-20473