10 listopada 2022

Opieka nad mogiłami Westerplatczyków, sprawowana przez placówki oświatowe z terenu województwa świętokrzyskiego.

Listopad to miesiąc, w którym uczniowie świętokrzyskich szkół zapalili znicze i złożyli kwiaty na grobach bohaterskich żołnierzy. Wyrazili w ten sposób swoją pamięć o poległych i pomordowanych żołnierzach, wspominając ich ofiarność i męczeństwo w walce o Westerplatte. Są to mogiły 34 westerplatczyków, z których niemal połowa wywodziła się  z kieleckiego 4. Pułku Piechoty Legionów, a żołnierze pochodzili z kieleckich wiosek i miasteczek. Dla społeczności uczniowskiej bieżąca troska o groby żołnierzy jest wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu, pozwalając jednocześnie ocalić je przed ruiną i zapomnieniem. Cieszy fakt, iż nauczyciele wyposażają dzieci w mechanizmy, które budują postawę patrioty. Wychowanie do wartości to niezwykle istotny i pożądany kierunek pracy pedagogicznej, który powinien bazować na uczeniu, poprzez dawanie dobrego przykładu. Opiekę nad 34 miejscami spoczynku westerplatczyków sprawowało w bieżącym roku szkolnym 31 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Serdecznie dziękujemy dyrektorom szkół, nauczycielom/opiekunom, dzieciom i młodzieży oraz wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Mamy nadzieję, że opieka nad mogiłami będzie kontynuowana przez cały bieżący rok szkolny i następne lata.

Miejsca pochówku żołnierzy z województwa świętokrzyskiego walczących na Westerplatte we wrześniu 1939 r. wraz z informacją o szkole, która opiekuje się danym grobem i lokalizacją na załączonej mapce:

 • Wacław Bacharz (1)

Rogów, gm. Opatowiec (powiat kazimierski)

Szkoła Podstawowa w Opatowcu

 • Władysław Domoń (5)

Kielce, ul. Ściegiennego, Cmentarz Prawosławny

VII LO im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach

 • Bronisław Drobek (6)

Brzostków (gm. Nowy Korczyn), Cmentarz parafialny Parafii pw. NMP Królowej Polski

Szkoła Podstawowa w Brzostkowie

 • Stefan Gajda (7)

Kazimierza Wielka, Cmentarz Parafialny, kwatera 11, aleja 4, grób 5

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej

 • Józef Michalik (18)

Kazimierza Mała, Cmentarz Parafialny, sektor F, grób 1615

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej

 • Feliks Głowacki (8)

Chybice (gm. Pawłów), Cmentarz Parafialny

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Feliksa Szczęsnego Karnickiego w Chybicach

 • Józef Grudzień (9)

Brończyce (k. Kazimierzy Wielkiej)

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach

 • Czesław Kotłon (11)

Sarnówek Duży (gm. Bodzechów, p. ostrowiecki), Cmentarz Parafialny

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sarnówku Dużym

 • Franciszek Łojek (33)

Zborówek (p. buski, gm. Pacanów), sektor E, grób 354

Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie

 • Stanisław Zając (17)

Zborówek (p. buski, gm. Pacanów), sektor G, grób 502

Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie

 • Jan Zdeb (31)

Kozłów k. Małogoszcza, Cmentarz Stary, Sektor E, grób 614

Szkoła Podstawowa w Kozłowie

 • Bolesław Więckowicz (34)

Kozłów k. Małogoszcza, Cmentarz Stary, Sektor B, grób 277

Szkoła Podstawowa w Kozłowie

 • Stefan Misztalski (19)

Cedzyna (p. kielecki), Kwatera GM 7, rząd 9, grób 6

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Cedzynie

 • Leon Pająk (21)

Kielce, Cmentarz Stary, kwatera I-C, grób 317

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bohaterów Westerplatte w Kielcach ul.Wspólna 17

 • Józef Paszkowski (22)

Kielce (Cmentarz Piaski), kwatera 5, rząd 12, miejsce 29

Szkoła Podstawowa nr 27 im. K. K. Baczyńskiego w Kielcach

 • Marian Pociecha (23)

Wąchock (p. starachowicki), Cmentarz Parafialny

Szkoła Podstawowa w Wąchocku

 • Julian Rejmer (25)

Kielce, ul. P. Ściegiennego, Kwatera 9C, mogiła 170A

VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach

 • Edward Rokicki (26)

Pierzchnica (p. kielecki), Cmentarz Parafialny (cmentarz „przy kapliczce”, idąc chodnikiem 7 rząd od końca)

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Pierzchnicy

 • Bolesław Rybak (27)

Kielce, ul. P. Ściegiennego (Cmentarz Prawosławny), Aleja Kopcowa       

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

 • Jan Stradomski (30)

Kazimierza Wielka (p. kazimierski), Cmentarz Parafialno-komunalny, sektor B4, rząd B, grób 9 

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej

 • Bronisław Zając (32)

Busko Zdrój (Cmentarz Parafialny), sektor XII, grób 3862 (przy al. środkowej) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. S. Staszica w Busku-Zdroju

 • Ignacy Skowron (28)

Brzeziny (gm. Morawica), Cmentarz Parafialny, sektor A3, rząd 5, grób 2Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzezinach

 • Stanisław Zych (35)

Piekoszów, kwatera 5, rząd 3, grób 12

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego  w Piekoszowie

 • Piotr Borowiec (4)

Starachowice, ul. Polna, sektor 13, rząd 8, grób 15 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Obrońców Westerplatte w Starachowicach

 • Stanisław Bałtowski (2)

Starachowice, ul. Polna, sektor 27 rząd 9, grób 17  

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach

 • Władysław Baran (3)

Sandomierz, ul. Staromiejska 11, Cmentarz św. Pawła, miejsce II, 76

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu

 • Stefan Kulczyński (14)

Mniów (pow. kielecki), Cmentarz Parafialny, sektor A, grób 1818 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Mniowie

 • Władysław Łakomiec (16)

Skarżysko Kamienna – Cmentarz Wojskowy  

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Skarżysku Kamiennej

 • Bolesław Nidziński (20)

Małogoszcz (pow. kielecki), Cmentarz Parafialny                

Szkoła Podstawowa im. 24 Lutego 1863r  w Małogoszczu

 • Jan Korus (12)

Zagnańsk (pow. kielecki), Cmentarz Parafialny        

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku

 • Jan Hajduszkiewicz (10)

Jędrzejów, Cmentarz Parafialny        

I Liceum Ogólnokształcące  im. M. Reja  w Jędrzejowie

 • Zenon Kubicki (13)

Nawarzyce (pow. jędrzejowski). Cmentarz Parafialny          

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu

 • Stanisław Pokrzywka (24)

Bodzentyn (pow. kielecki) , Cmentarz Parafialny

Szkoła Podstawowa im. Antoniego Wacińskiego w Bodzentynie

 • Józef Kutera (15)

Krynki (pow. Starachowicki), gm. Brody                   

Szkoła Podstawowa im. Jana Barańskiego w Krynkach