9 listopada 2022

Zarządzenie nr 461.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Przedmiotowych oraz Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego, w roku szkolnym 2022/2023

Załączniki