8 listopada 2022

Zaproszenie do udziału w debacie „Dlaczego nie słyszymy głosu wykorzystywanych seksualnie dzieci z niepełnosprawnością? Bariery emocjonalne, komunikacyjne, instytucjonalne”

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (Państwowa Komisja) serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w debacie pod tytułem: „Dlaczego nie słyszymy głosu wykorzystywanych seksualnie dzieci z niepełnosprawnością? Bariery emocjonalne, komunikacyjne, instytucjonalne”, w formie online z możliwością komentowania i zadawania pytań na czacie przedstawicieli placówek wychowawczych, opiekuńczych i pomocowych (nauczycielu, kuratorów, wychowawców) oraz organizacji zrzeszających rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.

Debata została objęta honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Jest to pierwsza naukowa debata Państwowej Komisji zaplanowana na 18 listopada br., szczególny termin, w którym obchodzimy Europejski Dzień Ochrony Dzieci przed Wykorzystaniem Seksualnym i Niegodziwym Traktowaniem w Celach Seksualnych, ustanowiony przez Radę Europy.

Celem debaty jest nagłośnienie tego problemu i zaproponowanie rozwiązań, które pomogłyby w Polsce otoczyć małoletnich z niepełnosprawnością ochroną przed wykorzystaniem seksualnym.

Moderatorami debaty będą znakomici dziennikarze: red. Karolina Głowacka i red. Michał Janczura (Radio TOK FM).

Scenariusz debaty

  • 10.00–10.15 Hanna Elżanowska, zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji (PKDP). Otwarcie debaty.
  • 10.15–10.45 Przemoc seksualna wobec dzieci z niepełnosprawnościami — skala problemu. Rzeczywistość a statystyki.
  • 10.45–11.15 Wykorzystywanie seksualne dzieci z niepełnosprawnościami. Czynniki ryzyka.
  • 11.15–11.45 Powody nieujawniania wykorzystywania seksualnego dzieci z niepełnosprawnościami.
  • 11.45–12.15 Jak wspomóc rodziców dzieci z niepełnosprawnościami w ochronie przed wykorzystaniem seksualnym? Czynniki chroniące.
  • 12.15–12.45 Podsumowanie debaty.
  • 12.45–13.00 Justyna Kotowska, członek Państwowej Komisji (PKDP) Wnioski. Zamknięcie debaty.

Strona wydarzenia z czatem oraz transmisją wideo: https://pkdp.gov.pl/debata/