8 listopada 2022

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty w Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach

4 listopada w Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach odbyło się kolejne spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. W spotkaniu udział wzięli Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Pan Piotr Ambroszczyk – Starosta Starachowicki, Pani Beata Niziołek – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach, Pan Michał Gutowski – Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Starachowicach, członkowie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych, dyrektorzy starachowickich szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego oraz wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach. Zebranych powitała pani Małgorzata Urban dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach oraz Pani Marzena Zajączkowska wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty w wystąpieniu wyraził zadowolenie, że z roku na rok coraz więcej absolwentów szkół podstawowych wybiera szkoły kształcące w zawodach. Zwrócił również uwagę na zwiększające się zapotrzebowanie na rynku pracy specjalistów, szczególnie kierunków technicznych.  Pan Piotr Ambroszczyk – Starosta Starachowicki przedstawił działania podejmowane przez starostwo na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz tworzenia nowych kierunków nauczania z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.

Podczas spotkania Pan Kurator Kazimierz Mądzik wręczył powołanie na przewodniczącego Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych Pani Beacie Niziołek – Dyrektorowi Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W spotkaniu po raz ostatni uczestniczyła jako członek Rady Pani Lucyna Wojnowska – były dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju, której Pan Kurator podziękował za dotychczasowy wkład w prace Rady. Na nowego członka Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych Pan Kurator powołał Pana Waldemara Wójcika – dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku-Zdroju.

Pani Małgorzata Urban – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego przedstawiła kierowaną przez siebie placówkę i działania podejmowane w celu podnoszenia jakości przygotowania zawodowego uczniów. Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach poruszyli tematy związane z bieżącą pracą dyrektorów szkół. Pani Małgorzata Połeć i Pani Marzena Zajączkowska przybliżyły zebranym zmiany w ocenie pracy dyrektora i nauczyciela, które wynikają  z nowych przepisów prawa, a Pani Ewa Pietraszek i Pani Małgorzata Zielińska-Perczak zagadnienia związane z przyjmowaniem uczniów do szkół publicznych i kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych. Ważnym tematem poruszonym na spotkaniu był Zintegrowany System Kwalifikacji, który omówiły Pani Beata Gawęcka-Ajchel i Pani Anna Zuszek
z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.